Uvjeti korištenja

1. intelektualno vlasništvo.

usluga, stranica i sve informacije i/ili sadržaji koje vidite, čujete ili na drugi način doživite na stranici ('sadržaj') zaštićeni su kineskim i međunarodnim zakonima o autorskim pravima, zaštitnim znakovima i drugim zakonima te pripadaju usa-panelu. net ili njegov roditelj, partneri, podružnice, suradnici ili treće strane. usa-panel.net daje vam osobnu, neprenosivu, neisključivu licencu za korištenje stranice, usluge i sadržaja za ispis, preuzimanje i pohranu dijelova sadržaja koji odaberete, pod uvjetom da: (1)samo koristiti ove kopije sadržaja za vlastite interne poslovne svrhe ili za osobnu, nekomercijalnu upotrebu; (2) nemojte kopirati ili objavljivati ​​sadržaj na bilo kojem mrežnom računalu ili prenositi, distribuirati ili emitirati sadržaj u bilo kojem mediju; (3) nemojte modificirati ili mijenjati sadržaj na bilo koji način, niti brisati ili mijenjati bilo koju obavijest o autorskim pravima ili zaštitnim znakovima. nikakva prava, vlasništvo ili udjeli u bilo kojem preuzetom sadržaju ili materijalima ne prenose se na vas kao rezultat ove licence. usa-panel.net pridržava potpuna prava vlasništva i potpuna prava intelektualnog vlasništva na bilo koji sadržaj koji preuzmete sa stranice, podložno ovoj ograničenoj licenci za osobnu upotrebu sadržaja kako je ovdje navedeno. ne smijete koristiti bilo koji od znakova ili logotipa koji se pojavljuju na web stranici bez izričitog pisanog pristanka vlasnika zaštitnog znaka, osim ako to dopušta primjenjivi zakon. ne smijete zrcaliti, strugati ili uokviriti početnu stranicu ili bilo koju drugu stranicu ove stranice na bilo kojoj drugoj web stranici ili web stranici. ne smijete povezivati ​​'duboke poveznice' na stranicu, tj. stvarati poveznice na ovu stranicu koje zaobilaze početnu stranicu ili druge dijelove stranice bez pismenog dopuštenja.


2.odricanje od jamstva.

usa-panel.net ne daje nikakva izričita, implicitna jamstva ili izjave u odnosu na bilo koji proizvod, ili u odnosu na stranicu, uslugu ili sadržaj. usa-panel.net izričito se odriče svih jamstava bilo koje vrste, izričitih, implicitnih, zakonskih ili drugih, uključujući, ali ne ograničavajući se na, implicitna jamstva u pogledu mogućnosti prodaje, prikladnosti za određenu svrhu, naslova i nepoštivanja prava u vezi s proizvodima, stranica, usluga i content.usa-panel.net ne jamči da će funkcije koje obavlja stranica ili usluga biti neprekinute, pravovremene, sigurne ili bez grešaka, ili da će nedostaci na stranici ili usluzi biti corrected.usa-panel.net ne jamči za točnost ili potpunost sadržaja, niti da će bilo kakve pogreške u sadržaju biti ispravljene. web-mjesto, usluga i sadržaj pružaju se na temelju "kakav jest" i "kako je dostupan".

na usa-panel.net, IP adrese posjetitelja povremeno se pregledavaju i analiziraju samo u svrhu praćenja i učinkovitog poboljšanja naše web stranice, te se neće dijeliti izvan usa-panel.net.

tijekom posjeta web stranici, možemo od vas zatražiti podatke za kontakt (adresu e-pošte, telefonski broj, broj faksa i adrese za dostavu/naplatu). ovi se podaci prikupljaju na dobrovoljnoj osnovi - i samo uz vaše odobrenje.

 

3. ograničenje odgovornosti.

ni u kojem slučaju usa-panel.net neće biti odgovoran kupcu ili bilo kojoj trećoj strani za bilo kakvu neizravnu, slučajnu, posebnu, posljedičnu, kaznenu ili egzemplarnu štetu (uključujući bez ograničenja izgubljenu dobit, izgubljenu ušteđevinu ili gubitak poslovne prilike) koja proizlazi izvan ili u vezi s (i) bilo kojim proizvodom ili uslugom koju nudi ili će pružiti usa-panel.net, ili korištenje nemogućnosti korištenja istih; (ii) korištenje ili nemogućnost korištenja stranice, usluge, ili sadržaj, (iii) bilo koja transakcija provedena putem ili omogućena od strane stranice; (iv) svaka tvrdnja koja se može pripisati pogreškama, propustima ili drugim netočnostima na stranici, usluzi i/ili sadržaju; (v) neovlašteni pristup ili aliteracija vaših prijenosa ili podataka, (vi) izjava ili ponašanja bilo koje treće strane na web mjestu ili usluzi; (vii) bilo koja druga stvar u vezi s proizvodima, web mjestom, uslugom ili sadržajem, čak i ako se radi o usa-panelu. net je upozoren na mogućnost takvih šteta.

jedina obveza i odgovornost usa-panel.net-a za nedostatke proizvoda bit će, po izboru usa-panel.net-a, zamjena takvog neispravnog proizvoda ili povrat kupcu iznosa koji je kupac platio stoga ni u kojem slučaju odgovornost usa-panel.net-a neće premašiti nabavna cijena kupca. gore navedeni pravni lijek podliježe pismenoj obavijesti kupca o nedostatku i povratu neispravnog proizvoda u roku od šezdeset (60) dana od kupnje. prethodni pravni lijek ne odnosi se na proizvode koji su bili podvrgnuti zlouporabi (uključujući, bez ograničenja, statičko pražnjenje), zanemarivanju, nesreći ili modifikaciji, ili na proizvode koji su zalemljeni ili izmijenjeni tijekom sastavljanja, ili se na neki drugi način ne mogu testirati. ako ste nezadovoljni web mjestom, uslugom, sadržajem ili uvjetima korištenja, vaš jedini i isključivi lijek je prestanak korištenja web mjesta. svojim korištenjem stranice prihvaćate da koristite stranicu na vlastiti rizik.

Top